Welcome to the e-Library of Department of Urban Development and Building Construction. Please type the title of the book, name of the author, or the subject keywords in the search box to find the book of your interest. Go to advanced search to limit your search.


शहरी विकास तथा भवन निर्माणको ई–पुस्तकालयमा यहाँलाई स्वागत छ । यो पुस्तकालयमा रहेका विभिन्न विषयहरु संग सम्बन्धित पुस्तक, प्रतिवेदन र सि.डि. रोमहरुको विधुतिय सूचि हो। यहाँलाई आवश्यक सामग्री खोज्न प्रकाशनको शीर्षक वा लेखकको नाम वा किवर्ड सर्च बाकसमा टाइप गर्नुहोस् । अंग्रेजी बाहेक अन्य भाषामा लेखिएका सामग्री खोज्न रोमन अंग्रेजीमा टाइप गर्नुहोस् ।
-------------------------------------
Thanks for using DUDBC Library Catalogue!

Tab #2 content goes here!

Tab #3 content goes here!